دکتر مسعود قربانی

دکتر مسعود قربانی دکتری حقوق خصوصی ○ ترینر و کارشناس آموزش موفقیت و ارتباطات ○ مشاور واستراتژیست کسب و کار آنلاین ○ کارآفرین و کارشناس ساخت و یا تبدیل و توسعه کسب و کار های فیزیکی به آنلاین ○ ده سال سابقه بازاریابی سنتی و مدرن و شبکه ای و